Home / Page / Sub Page

Licencje zawodnicze

Każdy kto chce startować w zawodach powinien wyrobić licencje zawodniczą. W załączniku jest plik do pobrania, który należy wypełnić, podpisać przez zawodnika oraz opiekuna prawnego. Taki wniosek ze zdjęciem i zaświadczeniem lekarskim składamy trenerowi.

Licencja zawodnicza

Potrzebne dokumenty:

  • Wypełniony, podpisany oraz opieczętowany przez klub wniosek o przyznanie licencji zawodnika.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo- lekarskiego.
  • Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku osoby niepełnoletniej (zgoda jest częścią wniosku o przyznanie licencji zawodnika).
  • Potwierdzenie wpłaty za licencję.
  • Zdjęcie (dla osób wnioskujących o nową książeczkę licencyjną).
  Najnowsze zdjęcia
DSC 4173 DSC 4169 IMG 7801 IMG 7798 IMG 7776 IMG 7737 IMG 7736 IMG 7715 IMG 7714
  Informacje kontaktowe:
  UKS Korona Olkusz

ul. Kochanowskiego 2
32-300 Olkusz

tel : +48 791 868 633
email: